Amy Blackstone

AMY BLACKSTONE Maine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde ve Margaret Chase Smith Policy Center’da öğretim üyesidir. Çocuksuzluk, gönüllü çocuksuzluk tercihi, işyerinde taciz ve sivil katılım üstüne çalışmalar yürütüyor. Çalışmaları American Sociological Review; Law & Society Review; Sociology Compass ve Gender & Society gibi çeşitli hakemli dergilerde yayımlanmıştır. Gönüllü Çocuksuzluk Blackstone’un ilk kitabıdır.