Ali Yaşar Sarıbay

18 Ocak 1952’de Adana’da doğdu. Tarsus Lisesi’ni (1969) ve İ.Ü. İktisat Fakültesi’ni (1973) bitirdi. Aynı fakültede doktora yaptı (1979). 1984’te doçent, 1990’da profesör ünvanını aldı. Amerika Birleşik Devletleri’nde (Iowa Üniversitesi’nde 1980-1981 yıllarında misafir öğretim üyesi, Ohio State Üniversitesi’nde 1988-1989 yıllarında, Fulbright burslusu olarak) Siyasal Sosyoloji ve Siyasal Psikoloji çalışmaları yaptı. 1976’dan beri Uludağ Üniversitesi’nde Siyaset Sosyolojisi, Siyaset Psikolojisi ve Din Sosyolojisi alanlarında çalışmakta ve dersler vermektedir. Ali Yaşar Sarıbay’ın daha önce yayınlanmış kitapları şunlardır: Türkiye’de Modernleşme, Din ve Parti Politikası: MSP Örnek Olayı (Alan, İstanbul, 1985); Türk Siyasal Hayatının Gelişimi (Ersin Kalaycıoğlu ile beraber, Beta, İstanbul, 1986); Siyasal Sosyoloji (Der, İstanbul, 1994, İkinci baskı).