Ali İhsan Saner

Ali İhsan Saner 1946 yılında Kayseri’de doğdu. Kayseri Lisesi’nden sonra A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne girdi ve 1970 yılında bu fakültenin İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 1971 yılında Sayıştay Denetçiliği sınavını kazanarak bu kurumda göreve başladı. Sayıştayın çeşitli birimlerinde çalıştıktan sonra 1993 yılından itibaren beş yıl süreyle yeni oluşturulan ‘‘Taşınmaz Mallar İnceleme Ekibi’’nin şefliğini yaptı ve 1998 yılında kendi isteğiyle emekli oldu. Ali İhsan Saner’in 1999 yılında yayımlanmış Kamu Taşınmaz Malları Mevzuatı adlı bir eseri de bulunmaktadır.