Tiffany Pollock

TIFFANY POLLOCK, Kanada, York Üniversitesi’nde Kültür ve Çocukluğu Birleştirme Projesi üzerine doktora sonrası araştırmacısıdır. Kanada’daki genç mültecilerle ve Tayland’daki göçmen işçilerle yaptığı çalışmalarda, müzik ve dans uygulamalarının nasıl yeniden yapılandırıldığını ve ulus ötesi ile uluslararası hareketlilikler yoluyla nasıl yeni anlamlar kazandırıldığını incelemiştir. Araştırmaları, müzik kültürlerinin aidiyet, güvencesizlik ve sosyal ilişkiler müzakerelerini destekleyen platformlar olarak kullanılma biçimlerine odaklanmıştır.

TIFFANY POLLOCK is postdoctoral researcher on the Connecting Culture and Childhood Project and is based at York University, Canada. Her work with young refugees in Canada and with labour migrants in Thailand has examined how music and dance practices are reconfigured and given new meanings through transnational and trans local mobilities. Her research is centred on the ways in which musical cultures are used as platforms that support negotiations of belonging, precarity and social relations.