Taylan Koç

Ale'l-ıtlak Baldırı Çıplak (Yayına Hazırlayan)
Stalin (Yayına Hazırlayan)