Taiwo Afolabi

TAIWO AFOLABI, ondan fazla ülkede ve dört kıtada sosyal değişim temelli tiyatro ve uygulamalı tiyatro alanlarında on yıllık deneyime sahip bir tiyatro uygulayıcısı/araştırmacısıdır. Araştırma alanları arasında halk sağlığı/biyotıp, etik ve sosyal değişim ve sivil katılım için tiyatro yer almaktadır. Doktora çalışmalarını Viktorya Üniversitesi’nden sürdüren Afolabi’nin araştırması zorunlu göç, hareketlilik, yerinden edilme ve yurttaş katılımı temelinde mülteciler ve Afrika’da ülke içinde yerinden edilmiş kişiler ile sanat-temelli araştırma yürütme etiğine yoğunlaşmaktadır. Afolabi, Viktorya Üniversitesi Küresel Çalışmalar Merkezi’ndeki Kapsamlı Küreselleşme başlıklı araştırma grubunda araştırma üyesi, Güney Afrika‘daki Johannesburg Üniversitesi’nde öğretim üyesi görevlisi, Londra Üniversitesi İleri Araştırmalar Okulu’nda araştırma üyesi ve Emissary Uluslararası Tiyatrosu’nun kurucusu ve direktörüdür.

TAIWO AFOLABI is a theatre practitioner-researcher with a decade of experience in applied theatre/theatre for social change in over ten countries across four continents. His research interests include public health/biomedicine, ethics and theatre for civil engagement and social change. He is completing his doctoral studies at the University of Victoria and his research focuses on forced migration, mobility and displacement and ethics of conducting arts-based research among refugees and internally displaced persons in Africa for citizen participation. He is a research fellow with Border in Globalization at the Centre for Global Studies, University of Victoria, a research associate at the University of Johannesburg, South Africa, a research affiliate with the School of Advanced Study, University of London, and he is the founder and director of Theatre Emissary International.