Susana Vallejos

SUSANA VALLEJOS, Kanada’da Newfoundland Memorial Üniversitesi Arkeoloji bölümünde deniz arkeoloğu ve doktora adayıdır. Vallejos, halen Stockholm, İsveç'te, “Simetri Arayışı: Gemiler, Miras ve Şeylerin Yorumlanması” başlıklı proje kapsamında araştırmalarını yürütmektedir.

SUSANA VALLEJOS is maritime archaeologist and Ph.D. candidate in the department of archaeology at Memorial University of Newfoundland in Canada. Vallejos is currently in Stockholm, Sweden, conducting research for her research Project titled “In Search of Symmetry: Ships, Heritage and the Interpretation of Things.”