Şengül Öymen Gür

Trabzon doğumlu, evli ve iki çouk annesidir. 1964 yılında TED Ankara Koleji'nden, 1970 yılında KTÜ Mimarlık fakültesi'nden mezun oldu. 1971 yılında asistan olarak KTÜ mimarlık fakültesine katıldı. 1972 yılında Fulbright bursu kazandı ve
ABD'de Pennsylvania Üniversitesi'nden 1978 yılında "Social Sciences in Architectural Education: A Proposed Approach" adlı tezi ile doktorasını aldı. Bina Bilgisi Anabilim Dalı'nda 1983'te doçent, 1989'da profesör oldu. 1982 yılında 1402 sayılı yasaya muhalefetten yargılanmış ve hukuk kararıyla doçent atanması 3,5 yıl sürmüştür. 1989-91 yılları arasında KTÜ Mimarlık Bölümün'de bölüm başkanlığı görevini üstlendi. Halen aynı fakültede görevini sürdürüyor. Directory of Environment-Behavior-Design Researchers'a kayıtlı. International Association for the Study of People and Their Surroundings, Design Research Society, International Council for Building Research Studies and Documentation, International Association of Housing Sciences gibi mesleki kuruluşların üyesi, Bund Türkischer Ingenieure und Akademiker e.V ve World Architecture onur üyeliğine sahip. Uzun yıllar TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yayın Kurulu üyeliği ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeliği görevlerini üstlendi. Akademik çalışmalarının yanı sıra bölge kültürüne de çeşitli konferans, panel, TV-radyo programları ve yayınlarıyla destek vermiş, uzun süre iki yerel gazetede periyodik olarak köşe yazıları yazmıştır.