Sandra Kastoun

SANDRA KASTOUN,Create Syria: A Project to Empower Syrian Arts in Exile at Ettijahat” başlıklı Bağımsız Kültür Programı’nda iletişim sorumlusudur, 2014 yılından beri kültür alanında iletişim uzmanı olarak çalışmaktadır. Şam Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar lisansı ve Suriye’deki Uluslararası Arap Üniversitesi’nde (IAU) Görsel İletişim Sanatları yüksek lisans eğitimini tamamlayan Kastoun, görsel sanatçı olarak Beyrut, Lübnan’da çalışmalarını sürdürmektedir. Şu anda Beyrut Amerikan Üniversitesi’nde (AUB) küratörlük ve sanat tarihi alanlarındaki yüksek lisans çalışmalarına devam etmektedir.

SANDRA KASTOUN, is a Communication Officer of the Programme of “Create Syria: A Project to Empower Syrian Arts in Exile at Ettijahat – Independent Culture”, she have worked as a communication expert in cultural field since 2014. Kastoun is a practicing Visual Artists resident in Beirut Lebanon who studied Fine Arts from the University of Damascus and holds a Visual Communication Arts BA from the Arab International University AIU in Syria. She is currently in the process of achieving her MA in History of Arts and Curating at the American University of Beirut AUB.