Şahizer Samuk Carignani

ŞAHİZER SAMUK CARIGNANI, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde, yüksek lisans tezlerini ise Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Luiss Guido Carli Üniversitesi Avrupa Birliği Çalışmaları bölümlerinde tamamladı. Bir sene boyunca Uluslararası Göç Örgütü’nde insan ticaretiyle mücadele projesinde çalıştı. IMT School for Advanced Studies Lucca’da doktora tezini Kanada ve İngiltere’deki geçici işçi göçmenlere dair göç politikalarının karşılaştırılması üzerinde yazdı. 2016 yılında Uluslararası Göç Örgütü’nde (IOM) Türkiye’deki uyum politikalarının geliştirilmesinin desteklenmesi projesinde yer aldı. Temmuz 2017-Aralık 2018 arasında Lüksemburg Üniversitesi’nde Horizon 2020 fonu alan MOVE projesinde gençlerin AB sınırları içindeki hareketliliğiyle ilgili olan doktora sonrası çalışmasını tamamladı ve benzer projelerin yazımında asistanlık yaptı. Araştırma alanları; göç, sanat çalışmaları, göç politikaları ve göç politikalarının yapımı, mültecilerin ve göçmenlerin farklı ülkelerdeki ve farklı kontekstlerdeki entegrasyonu gibi konuları kapsamaktadır. Göçmenlerin ve mültecilerin entegrasyonu, geçici göçmen işçilere dair politikalar ve gençlerin AB içindeki hareketliliğine dair makaleleri bulunmaktadır.

ŞAHIZER SAMUK CARIGNANI, had her BA in Political Science and International Relations from Boğaziçi University, had two masters, one on International Relations from Koç University and one from Luiss Guido Carli University on European Studies. She worked for International Organisation for Migration in Istanbul for one year on an anti-trafficking project. After having graduated from IMT School for Advanced Studies Lucca, with her Ph.D. thesis on temporary migration policies in Canada and the UK, she later worked for IOM Ankara as a project assistant in 2016. She worked as a postdoc at the University of Luxembourg for a Horizon 2020 project called MOVE on youth mobility and she also assisted similar project proposals’ writing process. Her research interests are migration and art (visual and literary), politics and policies of migration and refugee and migrant integration in diverse countries and contexts. She has publications on integration of refugees, migrants, temporary migration policies, and youth mobility in the EU.