Paritoş Sen

Calcutta Group'un kurucularından, günümüzün en tanınmış Hintli ressamlarındandır.