Özlem Canyürek

ÖZLEM CANYÜREK, İstanbul Üniversitesi'ndeki sosyoloji eğitiminin ardından, yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi kültür yönetimi ve kültür politikaları alanında tamamladı. Halen Hildesheim Üniversitesi kültür politikası bölümünde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Tezinde, tiyatro sisteminin Almanya’nın göçmen karakterini yansıtacak bir dönüşümünden geçmesi gerekliliği ve bu değişimde kültür politikasının görev ve rolü üzerinde durmaktadır. Araştırması, Eğitim Entegrasyon Merkezi, ZBI (Zentrum für Bildungsintegration) doktora programı tarafından desteklenmektedir.

ÖZLEM CANYÜREK, studied Sociology at Istanbul University. She completed her MA at Istanbul Bilgi University on Cultural Management and Cultural Policy. She is currently a doctoral candidate at the University of Hildesheim, Department of Cultural Policy. Her dissertation engages itself with the task and role of cultural policy on the transformation of the theatre system that mirrors the immigrant character of Germany. Her research is supported by the Ph.D. programme of the Educational Integration Centre, ZBI (Zentrum für Bildungsintegration).