Nina Mihaljinac

NINA MIHALJINAC, Belgrad Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde Sahne Sanatları Fakültesi’nde Doçent ve UNESCO Kültür Politikası ve Yönetimi kürsüsünde kültür politikası yönetimi alanında okutmandır. Sırbistan’da ve uluslararası kuruluşlarda araştırmacı, okutman, eğitmen ve yönetici olarak çalışmaktadır.

NINA MIHALJINAC is an assistant professor at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade and a lecturer at the UNESCO Chair in Cultural Policy and Managament, University of Arts Belgrade in the field of cultural policy and management. She works as a researcher, lecturer, trainer and manager in culture in Serbia and internationally.