Nevra Ertürk

NEVRA ERTÜRK, Klasik arkeoloji alanında lisans, müzecilik alanında yüksek lisans, mimarlık tarihi ve kuramı alanında doktora derecesine sahiptir. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevini yürütmektedir. Kültür mirası yönetimi, müzelerde önleyici koruma ve risk yönetimi alanlarında çalışmaktadır. 

NEVRA ERTÜRK, Holds bachelor's degree in classical archaeology, master's degree in museology, and Ph.D. degree in architectural history and theory. Currently Head of the Department of Conservation and Restoration of Cultural Property at Yildiz Technical University. Her studies focus on cultural heritage management, preventive conservation in museums and risk management.