Nazlı Tümerdem

NAZLI TÜMERDEM, İstanbul merkezli mimar/araştırmacıdır. Lisansını 2008’de İTÜ’de, yüksek lisansını ise 2011 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde tamamladı. 2011 ve 2012 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak, 2012 ve 2016 yılları arasında da çeşitli mimarlık ofislerinde mimar olarak çalıştı. 2016 yılında 15. Venedik Mimarlık Bienali’nde Türkiye Pavyonu’nun proje ekibinde yer aldı. 2018 yılında İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimari Tasarım Bölümü’nde “İstanbul Walkabouts: Kuzey İstanbul’un Eleştirel Yürüme Araştırması” başlıklı doktora tezini tamamladı. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. ETH Zürih Mimarlık Bölümü’nde doktora sonrası araştırmasını yapmakta ve aynı zamanda İstanbul’un kuzeyinde yürüyüşler düzenleyen Istanbul Walkabouts projesini bağımsız olarak sürdürmektedir.

NAZLI TÜMERDEM, is an architect/researcher from Istanbul. She received her B.Arch degree (2008) from Istanbul Technical University and M.Arch degree (2011) from Istanbul Bilgi University. She worked as a research assistant in Istanbul Bilgi University between 2011 and 2012, and as an architect in various architectural offices between 2012 and 2016. In 2016, she was part of the team of Turkish Pavilion for the 15th Architecture Biennial of Venice. She completed her Ph.D. entitled ‘Istanbul Walkabouts: A Critical Walking Study of Northern Istanbul’ (2018) at Istanbul Technical University. She worked as a lecturer at Istanbul Bilgi University, Altınbaş University and MEF University. Currently, she is conducting her post-doctoral research at the Department of Architecture at ETH Zurich and continues performing walks around northern Istanbul independently as a part of her walking research project Istanbul Walkabouts.