Marianne Boqvist

MARIANNE BOQVIST, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin somut ve somut olmayan mirası alanında araştırmacı olarak çalışmıştır ve Şam’daki erken dönem Osmanlı mimarisine özel olarak odaklanarak, kentsel ve kırsal alanlarla ilgili yazılı ve mimari kanıtların karşılaştırmalı analiz yöntemini uygulamaktadır. Ek olarak, Boqvist kalkınma bağlamında geniş ölçekte deneyime sahiptir: Sida'da araştırma danışmanı, İstanbul İsveç Araştırma Enstitüsü'nde (SRII) araştırmacı ve müdür yardımcısı, STK'ların Sınır Tanımayan Kültür Mirası (CHwB) ve Arap Reform İnisiyatifi’nde (ARI) proje yöneticisi, The Kvinna till Kvinna programında yönetici olarak görev almıştır. Güncel olarak Folke Bernadotte Akademisi'nde Barış Arşivleri Başkanı olarak görev yapmaktadır.

MARIANNE BOQVIST has a background as a researcher in the field of tangible and intangible heritage of the MENA region, with a special focus on the early Ottoman architecture in the province of Damascus, applying a method of comparative analysis of written and architectural evidence relating to the urban and rural contexts. In addition, Boqvist has a broad range of experience from working in a development context; as a research advisor at Sida, as a researcher and a deputy director at the Swedish Research Institute in Istanbul (SRII), as a project manager with the CSOs Cultural Heritage without Borders (CHwB) and the Arab Reform Initiative (ARI), as a Grants Manager for the MENA programme at The Kvinna till Kvinna Foundation and currently as Head of the Peace Archives at the Folke Bernadotte Academy.