Lütfü Özel

Çeşitli dergi ve gazetelerde çalıştı. Radyo ve televizyon programlarında spor yorumculuğu yaptı.