James L. Gelvin

UCLA Tarih Bölümü’nde öğretim üyesidir. Ortadoğu’nun sosyal ve kültürel tarihi üzerine (Suriye, Lübnan, Ürdün, İsrail ve Filistin’i kapsayacak şekilde) araştırmalar yapmakta ve dersler vermektedir. Yayımlanmış kitaplarından bazıları şunlardır: Divided Loyalties: Nationalism and Mass Politics in Syria at the Close of Empire (Berkeley: University of California Press, 1998); The Modern Middle East: A History (New York: Oxford University Press, 2004); Israel Palestine Conflict: One Hundred Years of War (Cambridge, Cambridge University Press, 2005); The Arab Uprisings: What Everyone Needs to Know (New York: Oxford University Press, 2012); Global Muslims in the Age of Steam and Print, 1850-1930 (der.), (Berkeley: University of California Press, 2013).