İştar Gözaydın

İştar Gözaydın 1959 yılında İstanbul’da doğdu. 1977’de Üsküdar Amerikan Kız Lisesi’nden, 1981’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1982 yılında aynı fakültenin İdare Hukuku Anabilim dalı’nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1986-1987 yıllarında Fulbright Bursu’yla ABD’de lisansüstü çalışmalarına devam etti. 1986’da Georgetown University International Law Institute’da devam ettiği A.B.D. hukuk sistemi üzerine sertifika programından sonra, 1987’de New York Üniversitesi’nden yüksek lisans; 1991’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden doktora derecesini aldı. 1997’de doçent, 2006’da profesör unvanlarını alan Gözaydın, din ve devlet ilişkileri, Türkiye’nin dış politikasında dinin rolü, dinsel ayırımcılık ve hukuk-siyaset ilişkileri üzerinde yoğunlaşan akademik çalışmalarını halen Gediz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı olarak sürdürüyor. Kurucuları arasında yer aldığı Helsinki Yurttaşlar Derneği’nde halen Yönetim Kurulu üyesi olan İştar Gözaydın, Londra merkezli Turkey Institute’un da uzmanlarındandır. Diyanet: Türkiye Cumhuriyeti’nde Dinin Tanzimi başlıklı kitabı 2009 yılında İletişim yayınları tarafından yayınlanmış olan Gözaydın’ın çok sayıda uluslararası ve ulusal yayını bulunmaktadır. Akademik çalışmaları dışında, kurucularından olduğu Açık Radyo 94.9’ta 1995’ten beri sürdürmekte olduğu programlarında halen, son beş yıldır Johann Sebastian Bach üzerine yoğunlaşan “Mekanlar ve Çağlar içinde Ses” adlı bir müzik programının yapımcı ve sunuculuğunu sürdürmektedir.