İbrahim (Yannis-Vasilis) Yaylalı

Samsun-Bafralı. 1994 yılında, Şırnak’ta komando asker olarak görevliyken, PKK tarafından kaçırılır, 2 yıl 3 ay esir olarak kalır. Bırakıldığında artık her şey çok farklıdır. Devlet, hakkında “örgüt propagandasından” dava açar, 3,5 ay cezaevinde tutar; kendisi ise Rum kimliği ile tanışır/barışır, anti militarist mücadele içinde yer almaya başlar ve Roboski katliamının ardından köye yerleşme kararı alır.