Hazem Kandil

Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, St. Catharine’s College’da öğretim üyesidir. Çalışmaları ağrılıklı olarak askerî-güvenlik kurumları ve devrimci hareketler üzerine yoğunlaşmaktadır. Ortadoğu’da özellikle Mısır, İran ve Türkiye üzerine araştırmalar yapan yazarın bu konularda yayımlanmış pek çok makalesi ve Soldiers, Spies, and Statesmen: Egypt’s Road to Revolt (Verso, 2012) başlıklı bir kitabı bulunmaktadır.