Güven Bakırezer

Trabzonlu, 1967 doğumlu. 1989'da İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden lisans derecesi 1992'de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden "Osmanlı Toplumsal Formasyonu ve Kapitalizm" adlı tezi ile yüksek lisans derecesi, 2001'de Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nden "Turkish Liberalism adn the Social Question(1908-1945)" adlı tezi ile doktora derecesi aldı. 1998-99 yıllarında TÜBA bursu ile 16 ay ABD'de The University of Michigan, The Center for Middle Eastern and North Afrian Studies'de misafir araştırmacı olarak bulundu. 1996-1997 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, 2003'ten beri Kocaeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesidir.