Emek Ergün

Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nde tamamlayan Emek Ergün, daha sonra A.B.D.'de Kadın Araştırmaları alanında yüksek lisans yaptı. 2015 yılında Maryland University Baltimore County’de (UMBC), “Language, Literacy and Culture” adlı disiplinerarası programda doktorasını tamamladı. Şu anda North Carolina University, Charlotte (UNC Charlotte) Kadın Araştırmaları Bölümü ve Global Araştırmalar Bölümü'nde yardımcı doçent olarak çalışmakta, feminist çeviriler yapmaya devam etmekte ve araştırmalarında ulusötesi feminist yapılanmalar üzerine yoğunlaşmaktadır.