Derya Acuner

DERYA ACUNER, 2010’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2015’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Doktora Programı’na özel öğrenci olarak devam etti. Şu an IMT School for Advanced Studies Lucca’da Kültür Mirası Analizi ve Yönetimi Programı’nda doktora öğrencisi. 2013’ten bu yana toplumsal hafıza ve kadın hakları alanında faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinde çalıştı. İlgi alanları arasında kadın tarih(ler)i, kadınların kent deneyimleri, müzecilik, feminist sanat ve hayvan hakları yer alıyor.

DERYA ACUNER graduated from Business Administration Department at Ankara University Faculty of Political Sciences in 2010. She received her master’s degree from Cultural Management MA Programme at Istanbul Bilgi University in 2015. Acuner continued Mimar Sinan Fine Arts University General Sociology and Methodology Ph.D. Programme as a special student. She is currently a Ph.D. student at IMT School for Advanced Studies Lucca, Department of Analysis and Management of Cultural Heritage. Since 2013 she has worked with civil society organizations in the fields of collective memory and women’s rights. Women’s histories/herstory, women’s urban experiences, museology, feminist fiber art and animal rights are among her fields of interest.