Deniz Ünsal

DENİZ ÜNSAL, Öğretim görevlisi, araştırmacı, miras ve müzecilik danışmanı. Halen Kanada’da Viktorya Üniversitesi Antropoloji Bölümünde ve Royal Roads Üniversitesi İletişim ve Kültür Bölümünde antropoloji ve iletişim dersleri vermektedir. Ünsal doktorasını Columbia Üniversitesi Antropoloji Bölümünden, Yüksek Lisans derecesini Leuven Katolik Üniversitesi Antropoloji ve Avrupa Çalışmaları Bölümlerinden ve lisans derecesini de Ortadaoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünden almıştır. Müze, miras ve kültür politikaları, kentsel topluluk oluşturma süreçleri ve kültürlerarası iletişim güncel araştırma konuları arasındadır. Ünsal’ın farklı paydaşlarla yürüttüğü miras yönetimi ve müze/sergi planlama çalışmaları bulunmaktadır.

DENİZ ÜNSAL, is a lecturer, researcher and museum and heritage consultant. She is currently teaching at the Department of Anthropology at the University of Victoria and the School of Communication and Culture at the Royal Roads University in Canada. She has a doctorate in Anthropology from Columbia University, MA’s in Anthropology and European Studies from the Catholic University of Leuven, Belgium and an undergraduate degree in Political Science and Public Administration from the Middle East Technical University. Her current research focuses on museums, heritage and cultural policies, urban community-building and intercultural communication. She has worked with different stakeholders on heritage and exhibition-making.