Ayşin Yoltar-Yıldırım

AYŞİN YOLTAR YILDIRIM, Brooklyn Müzesi’nde İslam sanatı alanında uzman küratör olarak çalışmaktadır. Daha önce Harvard Sanat Müzeleri’nde İslami ve Geç Dönem Hint Sanatı bölümünde yardımcı küratör olarak çalışmıştır. Harvard’da iken yeniden açılan İslami ve Geç Dönem Hint Sanatı galerilerinin kurulmasında görev alan Yoltar-Yıldırım, ayrıca “Bernard Berenson Üzerine Yeni Bir Işık: Villa I Tatti’den İran Kitap Resimleri” başlıklı sergiyi organize etmiştir. Yoltar-Yıldırım, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi’nde, yüksek lisans ve doktorasını New York Üniversitesi’nde sanat tarihi alanında yapmıştır. Kariyerinin başlangıcında Metropolitan Sanat Müzesi'nde araştırma asistanı ve araştırmacı olarak çalışmış, aldığı burslar ile çeşitli konularda kapsamlı araştırmalar yapmıştır. Yoltar-Yıldırım, hem ABD'de hem Türkiye’de İslam sanatı alanında çeşitli üniversitelerde dersler vermiştir. Osmanlı Süsleme Sanatları adlı bir el kitabının yazarıdır ve aynı zamanda, İslam kitap sanatları ve İslami koleksiyonların tarihi üzerine çeşitli makaleleri kaleme almıştır.

AYŞİN YOLTAR YILDIRIM is currently an Associate Curator of Islamic Art at the Brooklyn Museum. Previously she worked at the Harvard Art Museums, where she was the Assistant Curator of Islamic and Later Indian Art. At Harvard she worked toward the reinstallation of the new Islamic and Later Indian Art galleries and curated the exhibition “A New Light on Bernard Berenson: Persian Paintings from Villa I Tatti”. Yoltar-Yıldırım received her B.A. from Hacettepe University and her M.A. and Ph.D. in art history from New York University. Earlier in her career she was a fellow and research assistant at the Metropolitan Museum of Art and conducted extensive research on a variety of subjects through several fellowships and grants. Yoltar-Yıldırım taught courses on the history of Islamic art in several universities both in the United States and Turkey. She is the author of a handbook called Ottoman Decorative Arts as well as several articles on Islamic arts of the book and the history of Islamic collections.