Ahmet Gürata

G.Ü. İletişim Fakültesi RTVS Araştırma Görevlisi. SBF Mezunu. Bilkent Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. Londra Üniversitesi Kültürel Araştırmalar alanından doktoralı.