Adil Serhan Şahin

ADİL SERHAN ŞAHİN 2014’te “Kültürel Miras Alanlarının Dönüşümünde Yeni Bir Yaklaşım: Yeldeğirmeni Örneği” başlıklı teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Yönetimi Yüksek Lisans Programı’ndan mezun oldu. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Bilimleri Doktora Programı ve Universität Hildesheim, Kültür Politikası programlarında doktora eğitimine devam etmektedir. 2013’te İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültür Politikaları ve Yönetimi Araştırma Merkezi (KPY) bünyesinde idari asistan olarak çalışmaya başladı. Şu anda aynı üniversitede İletişim Fakültesi Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü’nde araştırma görevlisi olan Şahin kültür politikası ve yönetimi, sanatsal ve yaratıcı göç, kültür diplomasisi, cinsiyet çalışmaları, transerkekler, queer teori ve erkeklikler alanlarında araştırma ve çalışmalarına devam etmektedir.

ADİL SERHAN ŞAHİN, graduated from İstanbul Bilgi University Graduate Program in Cultural Management in 2014 with the title of “A New Approach to the Transformation of Cultural Heritage Areas: Yeldeğirmeni Case”. He is currently a Ph.D. Candidate at İstanbul Bilgi University, in Communication Sciences and Universität Hildesheim, Department for Cultural Policy. In 2013, he started to work as an administrative assistant in Istanbul Bilgi University Cultural Policy and Management Research Centre (KPY) and is currently a research assistant at the Department of Arts and Culture Management at the same university. He continues to research and work on cultural policy and management, artistic and creative migration, cultural diplomacy gender studies, transgender men, queer theory and masculinity.