Abdullah Alkafri

ABDULLAH ALKAFRI, oyun yazarı ve kültür aktivistidir, ayrıca kültür alanı ile ilişkili alanlarda bazı kuruluşlarda eğitmen olarak çalışmaktadır. Uluslararası ve bölgesel konferanslar ile forumlara araştırmacı ve kolaylaştırıcı olarak yer almaktadır. İlgi alanları arasında sanat ve kültürün kriz zamanlarındaki öncü rolüne yönelik araştırmalar yer almaktadır. 2004 yılında Şam Sahne Sanatları Yüksek Enstitüsü’ndeki Tiyatro Çalışmaları bölümünden mezun olmuştur ve 2015’te Beyrut, Saint Joseph Üniversitesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Güncel olarak aynı üniversitede doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

ABDULLAH ALKAFRI, a playwright and cultural activist who works with several organisations as a trainer in areas related to the field of culture. He contributes to international and regional conferences and forums as a researcher and a facilitator. His main interest lies in investigating the pivotal role that art and culture can play during times of crisis. He graduated in Theatrical Studies from the High Institute of Dramatic Arts in Damascus, and completed his master’s at Saint Joseph University, Beirut in 2015. He is currently a Ph.D. Student at Saint Joseph University, Beirut, Lebanon.