#ivan Etiketindeki Kitaplar
Stalinizm Hükmederken
Bolşevikler, Boyarlar ve Geleneğin Ayak Direyişi
J. Arch Getty, Rus arşivlerini didik didik ederek büyük bir titizlikle hazırladığı Stalinizm Hükmederken adlı eserinde, hem Stalin’i farklılaşan ideolojik bir figür olarak hem de Stalinizmi Marksizmin bir türevi değil başlı başına bir ideolojik formasyon olarak tartışmayı öneriyor.