Türkiye’deki farklı üniversitelerden genç kuşak akademisyenlerin ortak ürünü olan bu çalışma, üniversite öğrencileri için bir kaynak kitap olmasının yanında, uluslararası ilişkilerin küresel siyasete dönüşüm serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor

Etrafımızdaki dünyanın ve onun bilgisinin büyük bir hızla dönüşüme uğradığı bir dönemde yaşıyoruz. Bir önceki yüzyıla ait bütün bilgilerimiz hızla geçersizleşiyor, sosyal bilimlerin içindeki disiplinlerarası ayrımlar bulanıklaşıyor. Uluslararası göç, küresel ekonomik krizler, küresel çevre sorunları, enerji krizleri, ulusüstü oluşumların derinleşmesi, savaşın yeni biçimleri uluslararası ilişkiler disiplinini kuran ve onu diğer disiplinlerden ayıran, içerisi ile dışarısı arasındaki ayrımın geçerli olmadığı iddialarının yaygınlaşmasına yol açıyor. Hukuksal bir statü olarak egemenlik korunmaya devam etse de bütün bu sözü edilen dönüşümler egemenliğin siyasal bir kapasite olarak dönüşmesine neden oluyor. Ekonomiden siyasete, yönetimden idari yapılanmaya, insan haklarından çevre sorunlarına, kuvvet kullanmadan cezai yargıya, spordan kültüre, bilim-sanattan eğitime kadar neredeyse tüm alanlarda yeni ilke ve kurallar getirmeye başlayan küresel hukuk, devletlerin sadece dış değil aslında iç egemenliklerinin de bir şekilde sınırlanması anlamına geliyor. 

Türkiye’deki farklı üniversitelerden genç kuşak akademisyenlerin ortak ürünü olan bu çalışma, üniversite öğrencileri için bir kaynak kitap olmasının yanında, uluslararası ilişkilerin küresel siyasete dönüşüm serüvenini izlemek isteyen bütün okurlara keyifli bir yolculuk imkânı sunuyor.

Kitabın internet sayfası için: www.kureselsiyaset.com

Kitapta yer alan bölümler
Egemenlik ve Vestfalyan Düzen Özlem Kaygusuz
Uluslararası İlişkilerin Hukuku: Vestfalyan Sistemden Küreselleşmeye Erdem Denk
Sosyal Bilimler Felsefesi ve Uluslararası İlişkiler Teorisi Muhammed A. Ağcan
Güç, Anarşi ve Realizm Mehmet Ali Tuğtan
Liberalizm, İşbirliği, Kollektif Güvenlik ve Neoliberal Kurumsalcılık Evren Çelik Wiltse
İnşacılık/Konstrüktivizm Bahar Rumelili
Marksizm ve Eleştirel Teoriler Funda Hülagü
Batı Merkezcilik ve Postkolonyalizm Bahar Rumelili
Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet Çiğdem Aydın Koyuncu, Özlem Tür
Güvenlik, Güvenlik Çalışmaları ve Güvenlikleştirme Sinem Akgül Açıkmeşe
Uluslararası Savaş Evren Balta
Soğuk Savaş ve Sonrası Güvenlik Siyaseti Aslı Falay Çalkıvık
İç Çatışma: Nedenler, Mekanizmalar, Aktörler Nil Şatana
Dış Politika Analizi Gencer Özcan
İnsan Haklarının Uluslararası Düzeyde Korunması Deniz Kızılsümer Özer
Uluslararası Örgütler İnan Rüma
Küresel Üretim, Ticaret ve Finans Cemil Boyraz
Kalkınma, Eşitsizlik ve Yoksulluk Ali Rıza Güngen
Küresel Siyaset ve Çevre İbrahim Mazlum
Ulus-Devletlerde Vatandaşlık ve Kimlik Zeynep Kadirbeyoğlu, Bilgesu Sümer
Küresel Hareketlilik ve Göç Deniz Şenol Sert
Yerelleşme, Bölgeselleşme ve Bütünleşme Özge Onursal Beşgül
Küreselleşme, Kozmopolitanizm ve Post-Vestfalya Düzeni Ayhan Kaya
Kitabın Adı Küresel Siyasete Giriş
Alt Başlık Uluslararası İlişkilerde Kavramlar, Teoriler, Süreçler
ISBN 9789750516214
Yayın No İletişim - 2046
Dizi Araştırma-İnceleme - 340
Alan Politika/Siyaset
Sayfa 581 sayfa
En 170 mm
Boy 240 mm
Ağırlık 752 gr
Perakende Satış Fiyatı 122,00 TL
Baskı 4. baskı - Haziran 2021 (1. baskı - Eylül 2014)
Editör Evren Balta
Yayına Hazırlayan Kerem Ünüvar
Kapak Suat Aysu
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Remzi Abbas
Dizin Ayla Karadağ
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset