Günümüz sosyal bilim dünyasına damgasını vurmuş isimlerden biridir Pierre Bourdieu. İncelediği alanlar açısından büyük bir çeşitlilik gösteren eserleri, dünyanın dört bir yanında çeşitli disiplinlerden araştırmacıları etkiledi, etkiliyor. Bourdieu’nün dünyasına genel bir bakış sunan bu kitap üç bölümden oluşuyor.

Günümüz sosyal bilim dünyasına damgasını vurmuş isimlerden biridir Pierre Bourdieu. İncelediği alanlar açısından büyük bir çeşitlilik gösteren eserleri, dünyanın dört bir yanında çeşitli disiplinlerden araştırmacıları etkiledi, etkiliyor.
Bourdieu’nün dünyasına genel bir bakış sunan bu kitap üç bölümden oluşuyor: İlk bölümü oluşturan giriş yazısında Wacquant, Bourdieu’nün bütün eserleri üzerine derli toplu, ama son derece derinlikli bir değerlendirme yapıyor. İkinci bölümde, Wacquant’la yaptığı görüşmelerde Bourdieu, sosyolog ve antropolog olarak entelektüel serüveninin âdeta bir muhasebesini yapıyor. Çalışmalarını, kullandığı temel kavramları -yapı, alan, strateji, habitus, kültürel sermaye, çıkar, illusio, simgesel iktidar- olabildiğince yalın ve anlaşılır bir dille açıklıyor. Eserlerinin yanlış anlaşılmasının nedenlerine işaret ederek kendisine yöneltilen eleştirilere cevap verirken, hem sosyal bilimler alanının genel bir manzarasını çizmiş oluyor, hem de bu alanda kendi özgün konumunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kitabın üçüncü bölümünde lisansüstü öğrencileriyle yaptığı bir araştırma seminerinde verdiği konferanslar yer alıyor. Bu bölümde Bourdieu, araştırma anlayışını öğrencilere aktarırken pratikten yola çıkıp epistemolojik ilkelere ulaşıyor.
Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, çağdaş sosyal bilimcilerin belki de en önemlisi olan Bourdieu’nün eserlerine mükemmel bir giriş niteliği taşıyor.

20. yüzyılın en önemli sosyolog ve düşünürleri arasında yer alır. Neoliberalizm karşıtı küresel hareketin öncü fikir insanlarındandır. École des Hautes  Études en Sciences Sociales ve Collège de France’da dersler vermiş, Avrupa Sosyoloji Merkezi’ni, Actes de la Recherche en Sciences Sociales dergisini ve Raisons d’agir Yayınevi'ni yönetmiştir. Sosyoloji ve antropoloji alanında pek çok klasik eserin yazarıdır.  

Türkçeye çevrilmiş diğer eserleri şunlardır: (Jean-Claude Passeron ile) Les Héritiers: les étudiants et la culture, 1964 [Vârisler: Öğrenciler ve Kültür, Heretik]; (Alain Dardel ile) L’Amour de l’art: Les musées et leur public, 1966 [Sanat Sevdası, Metis]; (Jean-Claude Passeron ile) La reproduction: Éléments d’une théorie du système d’enseignement, 1970 [Yeniden Üretim, Heretik];  La Distinction. Critique sociale du jugement, 1979 [Ayrım. Beğeni Yargısının Toplumsal Eleştirisi, Heretik]; Questions de sociologie, 1980 [Sosyoloji Meseleleri, Heretik]; Choses dites, 1987 [Seçilmiş Metinler, Heretik]; Les règles de l’art: genèse et structure du champ littéraire, 1992 [Sanatın Kuralları, YKY]; (Loïc Wacquant ile) Réponses: Pour une anthropologie réflexive, 1992 [Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, İletişim]; Les raisons pratiques: sur la théorie de l’action, 1994 [Pratik Nedenler, Hil]; Sur la télévision, 1996 [Televizyon Üzerine, YKY]; Les usages sociaux de la science. Pour une sociologie clinique du champ scientifique, 1997 [Bilimin Toplumsal Kullanımı, Heretik]; Méditations pascaliennes, 1997 [Akademik Aklın Eleştirisi. Pascalca Düşünme Çabaları, Metis]; Contre-feux, 1998 [Karşı Ateşler, Sel]; La domination masculine, 1998 [Eril Tahakküm, Bağlam]; Le Bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn, 2002 [Bekârlar Balosu, Dost]; Esquisse pour une auto-analyse, 2004 [Bir Otoanaliz İçin Taslak, Bağlam]; (Roger Chartier ile) Le sociologue et l’historien, 2010 [Sosyolog ve Tarihçi, Açılım Kitap].  Loïc Wacquant, Kaliforniya Üniversitesi’nde (Berkeley) Sosyoloji bölümünde öğretim görevlisi ve Paris’teki Avrupa Sosyoloji Merkezi'nde araştırma görevlisidir. MacArthur Vakfı bursiyeri olan Wacquant, kent marjinalliği, tecessüm, ceza devleti, etnik-ırksal tahakküm ve toplumsal kuram konularında pek çok eser vermiştir ve bu eserler onlarca dile çevrilmiştir. Kitapları: An Invitation to Reflexive Sociology (Pierre Bourdieu ile birlikte, 1992), Les Prisons de la misère (1999), Body and Soul: Notebooks of An Apprentice Boxer (2004), The Mystery of Ministry: Pierre Bourdieu and Democratic Politics (2005), Das Janusgesicht des Ghettos und andere Essays (2006) ve Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality (2007). Aynı zamanda Ethnography adlı disiplinlerarası gazetenin editörü ve kurucu üyesidir.
Kitabın Adı Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar
Orijinal Adı Reponses
ISBN 9789750501777
Yayın No İletişim - 940
Dizi Politika - 46
Alan Antropoloji, Politika/Siyaset
Sayfa 295 sayfa
En 130 mm
Boy 195 mm
Ağırlık 219 gr
Baskı 8. baskı - Mayıs 2016 (1. baskı - Ekim 2003)
Yazar Pierre Bourdieu, Loic Wacquant
Çeviren Nazlı Ökten
Kapak Suat Aysu
Dizgi Remzi Abbas
Uygulama Hüsnü Abbas
Düzelti Elçin Gen
Baskı Sena Ofset
Cilt Sena Ofset