Huricihan İslamoğlu

University of Chicago'da ve University of Wisconsin. Madison'da İktisat Teorisi ve İktisat Tarihi eğitimi gördü. 1980-81 yıllarında Uni­versity of California, Santa Cruz; 1985-89 yıllarında University of California, Ber­keley Gelişme Ekonomisi Programı'nda; 1989-96 yıllan arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde ve 1998-99 arasında New York Üniversitesinde ders verdi. Eylül 1999 - Haziran 2001 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi'nde Hukuk ve İktisat Politikaları başlıklı bir lisansüstü program kurmak için bulundu. Boğaziçi Üniversitesi'nde İktisat Tarihi ve İktisat Teorisi profesörü olup Budapeşte'de bulu­nan Central European University'de ve California Üniversitesi, Berkeley'de yılda üçer ay misafir profesör olarak bulunmaktadır.

1989-1995 yıllan arasında Social Science Research Council'da Ortadoğu komis­yonu üyesi olarak bulundu. Halen The Journal of Historical Sociology, Social and Legal Studies ve Toplum ve Bilim dergilerinin yayın kurulundadır.

1995 yaz döneminde Oxford Üniversitesi, St. Antony's College'da ve 1997-98 yıl­lan arasında Wissenschaftskolleg zu Berlin'de, 2006 yılı kış döneminde Collegium Budapest'te "fellow" olarak bulundu.

Yakın dönemdeki akademik ilgileri devlet ve hukuksal dönüşüm, mülkiyet hak­larının dönüşümü (özellikle 19. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ve Fransa'da ve sosyalizm sonrası toplumlarda) kurumsal iktisat; kamu yönetimi; hukuk ve ekono­mi politik; modernitenin karşılaştırmalı tarihi gibi konulan içerir. Hukuk, iktisat ve toplum konularında Reimers Foundation tarafından yönetilmiş olan "Küreselleşme Sürecinde Hukuk ve Kültür" projesinde ve New York Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Hukuk ve Toplum Enstitüsü tarafından yönetilen "Küreselleşme Sürecinde Adalet­sizliğin Yayılımı" başlıklı projelerde yer almıştır. Yine bu konularda Kasım 2004'te Korber Foundation'ın desteklediği Boğaziçi Üniversitesi ve Wissenschaftskolleg'in ortak bir projesi olan "Economic Reform, Rule of Law, Social Justice" başlıklı bir konferans düzenlemiştir ve bu konferansta sunulmuş olan tebliğlerden oluşan bir kitap derlemektedir.

Başlıca yayınlan arasında Annales, ESC, The Journal of Early Modern History, REVIEW (Binghamton, NY) ve International Encyclopedia for Social and Behavioral Studies (article Civil Society, history and concept) ve derlemelerde yayımlanmış ma­kaleler; The Ottoman Empire and the "World Economy (1987); State and Peasant in the Ottoman Empire (1994); Neden Avrupa Tarihli (İletişim Yayınlan, 1997); Constitu­ting Modernity: Private Property in the East and West (Londra: I.B.Tauris, 2004); ve yayına hazırlanmakta olan Making of Markets in the 19th Ottoman, French and Russian Empires and Late 20th Centuries Post-Communist East and Central Europe and Turkey başlıklı kitapları bulunmaktadır. Peter Perdue (MIT) ile birlikte Aralık 2001'de çıkan The Journal for Early Modern History'nin özel sayı editörlüğünü yapmıştır. Sayının başlığı Modernite'nin Ortak Tarihi: Çin ve Osmanlı İmparatorluğu'dur.