Birikim Sayı 384 - Nisan 2021
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-6
Son koz vakti
Rejim, muhafazakârlık, popülizm
Cengiz Aktar
6-12
Türkiye'nin kurucu kötülüğü üzerine notlar
Toygar Sinan Baykan
12-32
Deva, Gelecek Partisi ve Türkiye'nin sosyo-kültürel dönüşümü: Post-popülist muhafazakârlığın yükselişi
Avrupa'da ırkçılık ve İslâm tartışmaları
Ahmet İnsel
32-40
Fransa'da yakın tehlike İslâmofobi mi İslâmogoşizm mi?
Nilüfer Göle
40-47
Kavramların yaşam serüveni ışığında Avrupa ile İslâm'ın çatışmacı kısa sosyal tarihi
Türklük Sözleşmesi
Sami Özbil
47-52
Bir deneyim ve bir eleştiri: "Türklük Sözleşmesi"
İdeoloji ve felsefe
Savaş Kılıç
52-62
Nurullah Ataç ve serbest dizim: Sol-Kemalist yazının kuruluşu
Tanju Sarı
62-71
Dogmayı çevrelemek
Medya
Banu Dağtaş
71-86
1980-2003 finansallaşma döneminin günümüz AKP yanlısı medya mülkiyetinin oluşumuna etkisi: Havuzun inşası
Sol tarih
Cevdet Kadri Kırımlı
86-99
"Oğullar oğulluklarından sessizce çekilebilir" mi?: Bir Mao 2.0 portresi olarak Xi Jinping
Sürgün
Zafer Ergin
99-104
Medeniyet hikâyeleri