Birikim Sayı 367 - Kasım 2019
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-6
Bitmeyen güvenlik-beka tehdidi
"Eşya bize ne anlatır?"
Funda Dörtkaş
6-9
Sunuş
Özgür Taburoğlu
9-18
Şey ve nesne: Beckett, Tanpınar ve Atay'da eşya tasnifleri
Behçet Çelik
18-25
Neden bazı eşyalar...
Tuncay Birkan
25-46
Eşyalar ve metalar: Türkiye tarihinden enstantaneler
Meltem Gürle
46-51
Bebek pabucu... az kullanılmış
Göze Orhon
51-57
Cisimleşmiş bellek, yaşayan nesne: Eşya, ev, müze
Deniz Gezgin
57-60
Eşyayı tutan, insanı da tutmakta
Rita Ender
60-62
Sahibine temessül eden eşyalar
Neslihan Cangöz
62-68
Nezihe Meriç'in fıkırdayan tencereleri
B. Nihan Eren
68-73
Unutmaktan korkanların
Banu Özyürek
73-79
Seninle dünyaya ne söyleyebiliriz?
Figen Şakacı
79-84
Ben, hangi kutunun içinde gizlidir?
Armağan Ekici
84-87
"Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner"
Emek
Tuğrul Paşaoğlu
87-97
IndustriAll Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan ile yeni sendikal oluşumlar üzerine söyleşi: "Küreselden yerele işçi dayanışmasının aracı olarak sendikalar"
Neoliberalizm
Daniel Rodgers
97-105
"Neoliberalizm"in kullanımları ve yanlış kullanımları
Sovyetler Birliği
Tuncay Bilecen
105-117
Bir ülkeye dışarıdan bakmak: Yazarların Sovyetler Birliği gezilerinde öznellik
Tıp
Özen B. Demir, Can Sönmez
117-129
Sağlık hakikati, tıp küresi ve hekimin hikemî potansiyeli: Bir karşılaşma
Solun tarihi
Murat Turan
129-144
İki savaş arası dönemde Radikal-Sosyalistler ile Kemalistler yakınlaştı mı?