Birikim Sayı 361 - Mayıs 2019
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-6
Eşik aşıldı
Mülteciler, nefret söylemi
Polat S. Alpman
6-15
Mülteciliğin dört mevsimi: "Gel dediler geldim, git dediler kaldım"
Rıza Türmen
15-22
Mülteciler ve insan hakları
Kemal Vural Tarlan
22-29
Geriye dönüş mümkün mü?
Bilge Deniz Çatak
29-36
Yabancıyı bedeninden okumak: "Suriyeliler simasından bellidir"
Ali Eren Demir
36-40
Medyada ötekileştirici dil: "Suriyeli kardeşlerimiz"
Selman Yarcı
40-47
Bir ötekileştirme metaforu olarak misafirlik: Türkiye'de Türk ol(a)mamak
Sümeyye Reis
47-53
Türkiye'de Afgan olmak ve "öteki" ile karşılaşmak
Solun tarihi, göçmenliğin tarihi
Cemal Selbuz
53-62
Osmanlı İmparatorluğu'nda göçmen işçiler ve İtalyan anarşistler (1870-1912)
Sol ve popülizm
Michael Calderbank
62-68
Chantal Mouffe ile söyleşi: "Popülizmin yeni sınırı"
Tahakküm, muhalefet, özgürlük
Ezgi Duman
68-80
Judith Butler'ın görüşleri çerçevesinde "evrenselcilik", nefret ve kırılgan hayatın siyasî imkânları
Irkçılık, İslâmofobi
Devrim Deniz Erol, Osman Burak Tosun
80-93
Algının kanlı dönüşümü: Alt-right ve Yeni Zelanda cami saldırısı
Sol melankoli
Halûk Sunat
93-108
"Sol melankoli" etrafında Walter Benjamin'i anlamak
Sinema
Sebahattin Şen
108-112
Bahman Ghobadi sinemasının "politik" olmayan evreni