Birikim Sayı 337 - Mayıs 2017
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-7
Yeniden toplum olmak için
Referandumdan sonra
Yüksel Taşkın
7-11
"Hayır" kampanyasında biriktirdiklerimize dair notlar
Murat Sevinç
11-16
Açılan sandığın içinden çıkanlar...
Sevinç Doğan
16-26
Otoriterliğin gölgesinde: Taraftarlık ve muhaliflik sınırları değişirken
Orhan Esen
26-31
Meydan ve mühür: Gezi'den 16 Nisan'a siyasal tedrisat
Murat Paker, Ayşe Betül Çelik, Evren Balta
31-41
İstanbul'da AKP seçmeninin oy verme davranışı
Ayşen Uysal
41-46
Hak mücadelesi yolunda bir garip CHP: CHP'nin referandumu
Zamanın ruhu
Sefa Sungur
46-53
Savaş yahut distopya semptomları
Doruk Tatar
53-59
Büyük Oyun'un kısa tarihi
İslâmcılık
Mustafa Zengin
59-78
Düşmanın kalbine acı vermek: Medya cihadı/cihadî medya
Barış için akademisyenler
Onur Özger
78-85
Muktedir aklın barış akademisyenlerine tepkileri: Sabah ve Yeni Akit haber sitelerinin söylem analizleri
Edebiyat
Sezen Ünlüönen, Aksu Bora
85-92
"Beni neden neden neden neden neden neden sevmiyorsun?": Kıymetli Şeylerin Tanzimi üzerine bir sohbet
Sınıf ve ideoloji
Loic Wacquant
92-102
Marx ve Bourdieu'de kültür, sınıf ve bilinç
İktidar
Zeynep Koçak
102-108
Marsilius ve halk egemenliği problemi: Din ile imparatorluk çatışması
Latin Amerika
Carlos Henrique Aguiar Serra, Tamer Söyler
108-120
Brezilya: Suç ve ceza