Birikim Sayı 336 - Nisan 2017
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-8
16 Nisan'dan sonra
Referanduma doğru
Sema Kaygusuz
8-12
Ejderhanın cinneti
Menderes Çınar
12-18
AKP'nin ikinci "başkanlık sistemi" hamlesi
Yüksel Taşkın
18-23
Referanduma giderken: Tek adam vesayetçiliğini millet-lider-devlet kaynaşması üzerinden meşrulaştırma çabalarına dair bir eleştiri
Sema Aslan
23-25
İlk ne zaman korktuk?
Aybars Yanık
25-32
16 Nisan: Politik patronaj olarak bir siyaset gramerini kurumsallaştırma denemesi
Ümit Aktaş
32-43
Kararcılık ve pragmatizm eleştirisini Türkiye üzerinden okumak
Davut Dursun
43-48
Seçim yayınlarının denetimindeki belirsizlikler
Ekonomi
Refet S. Gürkaynak
48-51
Türkiye ve ekonomisi
İktidar
Ersin Yıldız
51-70
AKP devletinin ideolojik mekanizmasına kavramsal bir bakış
Laiklik ve din
Murat Coşkuner
70-76
Toplumsal ve kutsal: Türk tarihinde din-devlet ilişkilerini yeniden değerlendirme ilkesi olarak toplumsallık
Muhafazakârlık
Burak Onaran
76-82
Payitaht Abdülhamid vesilesiyle: Tarih-kurgu-propaganda
Güncel sanat
Süreyyya Evren, Burak Delier, Barış Acar
82-98
Günümüzde avangard, çağdaş ve güncel sanat ve sanatta duygular sorunu üzerine söyleşi
Tıp ve ideoloji
Özen B. Demir
98-107
Bir kairos olarak klinik karar: Netameli bir temrin
Tarihçinin sırt çantası
Mehmet Ö. Alkan
107-112
İslâm'ın ilk referandumda evet kampanyasına alet edilmesi