Birikim Sayı 332 - Aralık 2016
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-10
Postmodern popülizmin karşısında
İktidar-Rejim
Fethi Açıkel
10-41
AKP İslâmcılığının üç ideolojik ve üç jeopolitik dönüşümü: İslâmî liberalizm, pan-İslâmist popülizm
Zafer Yılmaz
41-49
OHAL ve plebisiter otoriterlik: Korkuyu beklemek ya da demokrasiyi kazanmak!
Erdem Kaftan, İsmet Parlak
49-67
Egemenin gör dediği: Militarizmin söylemsel inşası üzerine bir deneme
ABD Seçimleri
Mehmet Evren Dinçer
67-74
Donald Trump ve Amerika'da demokrasi
Nicholas Jepson, Tamer Söyler
74-81
Yaklaşan fırtına: Take Shelter ve ABD başkanlık seçimleri
Muhafazakârlık
Adem Çaylak
81-92
Türkiye'de muhafazakâr Müslümanlığın dönüşümü ve Çukurambarlaşma
Eğitim
Çetin Çelik
92-98
Eğitimde kurumsal ayrımcılık, eşitsizlik ve sınıfsal ayrışma
Edebiyat
Murat Belge
98-108
Safveti Ziya ve Salon Köşelerinde
Kafkasya ve milliyetçilik
Murat Bjeduğ
108-112
Adığelerin serencamı üzerine: Yok oluşa ve milliyetçiliğe bir alternatif