Birikim Sayı 325 - Mayıs 2016
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-7
Karaman'ın koyunu
İktidar ve rejim
Bülent Bilmez
7-22
Yeni anayasa için önerilen hükümet sistemleri: Başkanlık, parlamentarizm ve ötesi
Fethi Açıkel
22-39
Mevlana ve Makyavel: AKP modelinin ve İslâmî Makyavelizmin krizi
39-44
Türk tipi başkanlığın arkeolojisi
Haluk İnanıcı
44-58
Buhran günlerinde hukuk ve yargı dünyasının haysiyeti
Muzaffer Şakar
58-66
Saltanat kayığından bugüne devletin güvenliği ve yurttaşın görevleri
Polat S. Alpman
66-73
Şiddeti siyasal alanın dışında düşünmek: Milli apolitizmin yeni halleri
Tuncay Bilecen
73-78
İttihat ve Terakki ruhu ve AKP'nin nüfus mühendisliği politikaları
Sol ve politika
Onur Eylül Kara
78-86
Aktivizm siyasetine dair duygusal arayışlar
Erdal Ateş
86-93
Ben: Ulrike Meinhof
Özyönetim
Azize Aslan
93-98
Demokratik özerklikte ekonomik özyönetim: Bakûr örneği
Dünya
Mete Çubukçu
98-103
Suriye: Beşinci yılda hayal ve gerçek
Aykan Sever
103-107
Dağlık Karabağ kördüğümü
Edebiyat - Sanat
Ferit Burak Aydar
107-112
20. yüzyıl başında İspanya ve Rusya: Devrimler, sanatçılar, teorisyenler