Birikim Sayı 323 - Mart 2016
Soykırım-Resmî Tarih
Fikret Yılmaz
60-71
İspat, inkâr ve yüzleşme arasında bir sergi: Bizzat hallediniz
Geçen ayın birikimi
Ömer Laçiner
3-7
Bindiğimiz alâmet
Anayasa ve iktidar
Erdem Denk
7-16
Yeni anayasa tartışmaları: Dünya devlete dönerken
Murat Sevinç
16-24
Anayasa sözcüğündeki sihir: Devlet modeli, yerellik, özerklik
Osman Özarslan
24-34
Derin devletin özelleştirilmesi mi? - Sedat Peker
Özyönetim
Bülent Bilmez
34-45
'Milli irade'nin tecellisi olarak özyönetim ve başkanlık tartışmaları
Utku Özmakas
45-55
Öz-savunma: Bir teorik şecere denemesi
Yargı
Muzaffer Şakar
55-60
Reisin piposundan AVM'lere yargıda piyasa krizi
Edebiyat
Şener Şükrü Yiğitler
71-78
Kürt cephesinde yeni bir şey yok
Selbin Yılmaz
78-91
Kendinde ve zamanda sıkışmış bir aydının tasviri: Nurullah Ataç
Sinema
Aslı Daldal
91-98
Caligari'den Hitler'e distopyalardan yeni Türkiye'ye
Latin Amerika
Esra Akgemci
98-113
Latin Amerika solu nereye?
Tamer Söyler
113-120
Brezilya'nın Sınavı