Geçen Ayın Birikimi
Ömer Laçiner
3-7
Kürt Sorununa Çözüm Süreci: Fırtına Öncesi Sessizlik
Otoriter Demokrasi
Ahmet İnsel
8-14
Başkanlık Sistemi ve Güç Fetişizmi
Fethi Açıkel
15-23
'Hegemonya’dan ‘Oximoron’a: AKP’nin Eğreti Bonapartizm’inin Sonu
Menderes Çınar
24-27
Vesayetçi Demokrasiden “Milli” Demokrasiye
Ayşegül Kars Kaynar
27-33
Karma Anayasamız ve Başkanın Monarşik İktidarı
Ergin Cinmen, Sunahan Develioğlu (Söyleşi), Tanıl Bora (Söyleşi)
34-39
Ergin Cinmen ile Söyleşi: “Derin Devlet Artık Daha ‘Derinden’ Gidiyor”
Politika ve Düşünce
Şeyla Benhabib, Esengül Ayyıldız (Çeviren), Karin Wahl-Jorgensen (Söyleşi)
40-47
Şeyla Benhabib ile Söyleşi: Kamusal Alan, Müzakere, Gazetecilik ve Onur Üzerine
Derviş Aydın Akkoç
48-56
Eleştirel Siyaset Düşüncesinin İşlevi
Mete Tunçay
57-60
Hep Bilinen Önermeler Üstünden Emek Tarihi ile Sol Tarihinin İlişkisi
Edebiyat
Bülent Yıldız
61-64
Varlığın Rüya İçinde Yokluğa Dönüştüğü Karanlık Bir Anlatı: Heba
Toplumun Ruhu
Erdoğan Özmen
65-71
Depresyon Politik Bir Sorundur
Sinema
Cem Mert Dallı
72-75
Jîn Üzerine Notlar
Geçmişle Hesaplaşma
İlhami Algör
76-80
Hak Aramanın “Cıss” Olduğu İklimlerde ‘Geçmiş ile Hesaplaşmak’, Bu Nedenle Anma/Hatırlama Mekanları