Geçen Ayın Birikimi
Erdem Denk
3-8
Birleşmiş Milletler: Titrerim Mücrim Gibi Baktıkça İstikbalime
10. Yılında AKP
Birikim Dergisi
9
Sunuş
Ömer Laçiner
10-14
AKP “Ne“yin İktidarı?
Ahmet İnsel
15-21
Güvenin Tesisinden Özgüven Patlamasına
Yüksel Taşkın
22-29
AKP İktidarı ve Muhafazakar Düşünsel Kısırlaştırma
Menderes Çınar
30-34
Kendi Ezberini Bozamayan Parti
Kerem Ünüvar
41-57
AKP ve Türk Sağı: Bir Mirasın Anatomisi
H. Bahadır Türk
41-57
Bu Diyar, Tekmil Sizindir! R. Tayyip Erdoğan'ın Dünyası
Aksu Bora
58-61
AKP ve Kadınlar: Fıtratları Yettiğince...
Dilek Zaptçıoğlu
62-65
AKP: Globalleşen Bir Hareket
Nermin Pınar Erdoğan
66-71
AKP'nin Siyasal Söylemi Üzerine: “Biz Hizmet Partisiyiz“
Mehmet Gürsan Şenalp
72-78
AKP'nin Ekonomi-Politiğine Eleştirel Bir Bakış
Ümit Aktaş
79-87
Pasif Devrim mi, Statükonun Dönüşümü mü?
Yetvart Danzikyan
88-92
Hükümet-Medya İlişkileri: Patrona Sesleniş...
Yasin Durak
93-98
AKP'nin Dişleri Neden Kocaman
Polat S. Alpman
99-104
Neo-Liberal Zamanlarda Milli İradenin İslami Restorasyonu