Geçen Ayın Birikimi
Ömer Laçiner
3-8
Muhafazakâr Burjuva Hegemonyaya Karşı Nasıl Bir Alternatif Yaratmak?
H. Bahadır Türk
9-14
Analar ve Cadılar: AKP ve Kürtaj Tartışmaları
Yüksel Taşkın
15-18
Mısır Asker Postalı Gölgesinde Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Red, İnkar, İtiraf, Özür
Murathan Mungan
19-23
Red ve İnkar Kültürü
Mehmet Nuri Gültekin
24-28
İtiraf Etme ve Özür Dilemenin Politikası Üzerine
Sermaye, Burjuvazi, Tahakküm
Dilek Yankaya
29-37
28 Şubat İslami Burjuvazinin İktidarı Yolunda Bir Milat
Polat S. Alpman
38-45
Bir Tasarım, Bir Temenni, Şimdinin “Hakiki“ Burjuvazisinin Eleştirisi
Yasin Durak
46-54
Dindar-Muhafazakar Burjuvazi ve “Yukarıdan“ Dindarlık
Meltem Karadağ
55-60
Gaziantep “Muhafazakar Burjuvazisi“nin Yaşam Tarzları, Tüketim Pratikleri ve Öznellikleri: “Muhafazakar Anadolu Burjuvazisi“ - Bir Kesit
Nacide Berber
61-65
İşkadınları ve Liberal Feminizm: Yeni Burjuvazide Yükselen Topuk Sesleri
Mehmet Nuri Gültekin
66-72
Geç Kolonyal Hevesler, Yeni Emperyal Tezahürler
David Behar
73-89
Türk Büyük Burjuvazisinin Üçüncü Kuşağı
Esra Kaya
90-98
Zenginliğin Gayrıresmi Gündemi
Özgür Akyol
99-113
Meta-Simge ve Sermayenin Denetim Yetkisi
Kredi Kartları
Ali Ergur
114-123
Değerin Tarihsel Soyutlaşması Sürecinde Bir Kırılma Noktası Olarak Kredi Kartı
Serdal Bahçe
124-130
Borçlanma ve Kredi Kartları: “Homo Consumens“in Esareti
Deniz Erkul
131-134
Kredi Kartı: Öldürmeden Süründürür
İşçi Sınıfı, Sınıf Bilinci
Alpkan Birelma
135-153
İstanbul'un Bir İşçi Mahallesinde İşçi Öznellikleri
Sosyalizmi Yeniden Düşünmek
Derviş Aydın Akkoç
154-162
Düşle Gerçeklik Arasında: Sol Siyasette Arzu Tıkanması
Toplumun Ruhu
Erdoğan Özmen
163-168
Sıradan Paranoya ve Totaliter Ayartı (III)