Geçen Ayın Birikimi
Ömer Laçiner
3-5
İslamcı Aydınlar ve İktidara İtaat
İslamcı Entelijensiya ve İktidar
Yüksel Taşkın
6-13
İslamcılık İçi Tartışmaları Anlamak: “Türk Müslümanlığı” İnşa Çabaları ve Köktenci İtiraz
Fethi Açıkel
14-20
Muhafazakar Sosyal Mühendisliğin Yükselişi: ‘Yeni Türkiye’nin Eski Siyaseti
Menderes Çınar
21-28
AKP’nin Ustalık Döneminde Siyaset
H. Bahadır Türk
29-37
AKP ve Kanaat Teknisyenleri
Elifhan Köse
38-44
Edebiyat Üzerinden Dindar Kadın Yazarların Fikir Evreni: İki Düz Bir Ters ya da Paralel Evrenler
Özlem Avcı
45-53
İslami Gençlik ve Kanaat Önderleri
Yasemin Berrak Tuna
54-62
Hazırol’dan Rahat’a Genç Siviller: Bir Gençlik Hareketinin Dönüşümü
Ermeni Kırımı
Doğan Akhanlı
63-67
İntihar, İnfaz, İmha ve Bir Parça Ümit: Berlin’de Hikâyelerin Buluştuğu Cadde: Hardenberg
Eren Yıldırım Yetkin
68-74
Türkiye Konteksinde Yer Alan Bir Ayrımcılığın “Farklı” Dinamikleri: Ermeni Düşmanlığında Anti-Semit
Eyvah Polis! Olağanüstü Yargı Rejimi
Biriz Berksoy
75-88
“Güvenlik Devleti”nin Ortaya Çıkışı, “Güvenlik” Eksenli Yönetim Tekniğinin Polis Teşkilatındaki Tezahürleri ve Süreklileşen “Olağanüstü Hal”: AKP’nin Polis Politikaları