Geçen Ayın Birikimi
Dilek Zaptçıoğlu
3-8
Wall Street’ten Huzur Sokağı’na: İşgal ve Direniş Günleri
Silah/la Mücadele
Birikim Dergisi
9-10
Sunuş
Ömer Laçiner
11-17
Modern/Reel Sosyalizmin Elan Vital’i
Ahmet İnsel
18-23
Devrimci İlahiyat’ın Işığında Şiddet
Sergei Neçayev
24-26
Devrimci İlahiyat
Emin Alper
27-38
Silahlı Mücadelelerin Ortaya Çıkışı, Yükselişi ve Bitişi Üzerine
Kıvanç Koçak
39-47
RAF: Yanlış yol, doğru rota
Emin Alper (Söyleşi), Merih C. Taymaz, Tanıl Bora (Söyleşi)
48-58
Merih Cemal Taymaz ile Söyleşi: Türkiye’de Sol ve Silahlı Mücadele Bir Muhasebe
Aykan Sever
59-62
Arjantin’de Silahlı Mücadelenin Yenilgi ve Muhasebe Deneyimi
Meryem Özçep (Söyleşi), Laurence McKeown, Cemil Aksu (Söyleşi)
63-69
Laurence McKeown’la IRA ve İrlanda’da Barış Süreci Üzerine: “Duygusal Olmamayı Başarabilmek...”
Nasıl Bir Sol?
Ferdan Ergut
70-81
Tanınma Siyasetleri ve Sol
“Kürt Sorunu”
Derviş Aydın Akkoç
82-88
Dağ Kavminden Sokak Halkına Kürtler: Ev, Sokak ve Hapishane Arasında
Arap Baharı ve Suriye
Seda Altuğ
89-96
Suriye’de Halk Ayaklanması, Siyaset ve Toplum