Geçen Ayın Birikimi
Yetvart Danzikyan
3-14
Kapatma Davası ve Ergenekon: Restorasyon mu, Yenişememe Mutakabatı mı?
Mete Çubukçu
15-18
Pakistan: “Teröre Karşı Savaşta“ Nöbet Değişikliği
Ergenekon-Kapatma Davası ve Sol
Ömer Laçiner
19-23
Yolun Sonu/Başlangıcı
Yüksel Taşkın
24-28
Sol, Demokratikleşme ve AKP
Roni Margulies
29-32
Göz Gözü Görür Oldu! Ordu, Din ve Soldaki Bölünme
Nur Uluşahin
33-45
Kapatma Davasının Ardından: Yargı Kıskacında Siyaset
Sınırsız Eşitsizlik: Neo-Zenginlik
Birikim Dergisi
46-47
Sunuş
Ahmet İnsel
48-55
Dünyanın Zenginleri ve Zenginliğin Şiddeti
Ümit Kıvanç
56-59
Şunun Adını Koyalım, Ona Göre Davranalım
Alper Duman
60-62
Zenginlerden Nefret Edin, Sağlığınıza İyi Gelir
Toprak Işık
63-65
Tüyü Bitmemiş Zenginlerimizin Sevap Hakkı
Cemil Ertem
66-72
Türkiye'de Zenginliğin Kaynakları
Emre Gönlügür
73-86
Kentsel Ayrışmanın Yeni Alamet-i Farikası Kapılı Cemaatler
Ümit Aktaş
87-91
Şu Mahut İğva: “Tükenmeyen Mal, Bitmeyen Egemenlik ve Ebedi Bir Hayat...“
Davut Göksu, Haşmet Demirel
92-99
Atlas ve Çul: Zenginliğin Dikotomisi ve İslami Sosyete
Ender Özkahraman
100
Kazın Ayağı
Evren Balta
101-107
Sovyet Sonrası Rusya'da Zenginlik ve Para: Yoksulsuz Ütopya
Anıl Duman
108-112
Doğu Avrupa'nın 'Yeni' Zenginleri
Hayati Geçici
113-116
Yeni Zenginlik-Kölelik: Körfez Deneyimi
Devrim Sezer
117-123
Saygının Kıtlığı: Eşitsizliklerin Olduğu Bir Dünyada Saygı Politikası
Sanat, Kültür ve Muhalefet
Murat Belge
124-127
Sait Faik'in “Sinagrit Baba“sı
Sırrı Süreyya Önder, Tanıl Bora (Söyleşi)
128-133
12 Eylül, Mizah ve Sol Üzerine
Süreyya Su
134-140
Aydınlanma, Kültür Endüstrisi, Sanat
Bölgeler ve Sorunlar
Seda Altuğ
141-153
Beyrut'ta Olanlar
Rebecca Bryant, İbrahim Beyazoğlu (Söyleşi)
154-162
Kıbrıs...
Kürt Sorununda Yeni Boyutlar
Necdet Subaşı
163-170
Kürt Sorunu Üzerine: Anlamak İçin Yeni Bir Dil Kurmak
Otorite ve Siyaset
Abdurrahman Aydın
171-176
Mit, Merkez, Erdem, Devlet